News

位置圖 Map

 •  

 •  交通建議: 1.請在台北車站東一門國光客運搭乘1815(可使用悠遊卡 票價約128元),

                       車程約90分鐘, 然後在金山磺港路站下車, 循磺港路往海邊走約

                       5分鐘, 右側即可抵達本會金山船庫.

   

                    2.開車者請走國三高速公路, 在基金一路交流道下左轉經大武崙-萬里-

                       然後抵達金山, 再往金山青年活動中心方向, 下磺港路往海邊走, 即可

                       抵達本會金山船庫. 此處停車免費

                       開車者請上googlemap查循即可查到. 或參考地圖

   

   本會例行活動時間:  每周 五.六.日 / 早上九點至下午四點.