News

位置圖 Map

 •  

 •  交通建議: 1.請搭新店線捷運到新店捷運終點站下車, 然後循新店路走到67號候往右

                       下到碧潭東岸渡船頭停場移動, 進入停車場後, 往左移動到渡船頭, 搭船

                       到西岸(度船費每人20元), 上岸後往左移動即可看到碧潭輕艇碼頭.

   

                    2.開車者請走國三高速公路, 在安坑交流道下後左轉安和路往碧潭橋方向,

                       不過碧潭大橋直接右轉永業路, 往前開約500公尺過美之城社區候往左

                       轉金龍路, 再走約200公尺左叉路即可下到灣潭路河邊, 即可到達碧潭

                       西 岸, 此處停車免費

                       開車者請上googlemap查循即可查到. 或參考地圖

   

   本會例行活動時間:  每周 六日 / 早上九點至下午四點.